Meny Lukk

Litt historie om Bethel og Fredrikstad Normisjon

 

Grunnleggerne

Fredrikstad Indremisjon ble stiftet i 1874 under navnet  Fredrikstad og Glemminge Forening for den Indre misjon. Navnet ble senere forandret til Fredrikstad Indremisjon. Den 18.okt. 1874 ble den første generalforsamling avholdt, og den første bestyrelsen som ble valgt var skolelærer Præsthus, fullmektig Michelsen, byggmester Syversen, lærer Rognaas og pastor Koren. Pastor Koren var nr.1 i medlemsprotokollen.    C.F.Michelsen ble valgt til formann, noe han var i 38 år!

 

De første årene holdt foreningen til i Carmel i Glemmengaten. CarmelI 1874 startet foreningen Indremisjonens privatskole, og Præsthus var første lærer. Skolen fikk slik tilslutning at den allerede fra nyttår året etter hadde fire klasser med tre lærere, og elevtallet økte snart til 200. De leide lokalene ble for små, og eget skolehus ble derfor bygd på Apenesløkka, ved siden av det senere Bethel. Det nye skolehuset ble for øvrig ferdig før det nye bedehuset (Bethel) som ble bygd og innviet 25.september 1887.

 

Det har gjennom årene vært en meget stor og aktiv møtevirksomhet knyttet til Fredrikstad Indremisjon. Fram til new-41918 hadde foreningen ansvar for virksomhet på 12 bedehus, hvor de selv eide fem: Betania (Østre Fredrikstad), Ebenezer, Emmaus (Labråten), Effata (Nabbetorp), foruten Bethel. Senere ble alle disse selvstendige indremisjonsforeninger.

 

 

Dagens bedehus for Fredrikstad Normisjon, det nye Bethel i Glemmengata 42, ble innviet 28.august 1988. I dag har foreningen følgende underavdelinger: Mannsforeningen FRIM, kvinneforening, formiddagstreff, sangkoret Bethelteamet, Grandsing


 

 

Steffenområdet – Husmorskolen.  <<<  mer 

Prologen for nye Bethel 1988   les mer..<<< mer…

Fredrikstad Indremisjon 100 aarsjubileum <<< mer

Historie om C.F.Michelsen og Georg Johansen. Les mer….. 

Hvem var Carl Fredrik Michelsen? 1840 – 1912  Les mer….     Les om denne mann som innenfor de kristne foreninger nedla sitt store og velsignelsesrike arbeide. Skal en regne opp alt som opptok Michelsen, blir det en lang liste, og en må undre seg over at han fikk tid til alt.   

 Om Georg Johansen    Les mer….  I 1891 leser vi for første gang om Georg Johansen som er vel den som ved siden av fullmektig Michelsen har betydd mest for Fredrikstad Indremisjon.

 
Bedehuset Carmel i Glemmengaten hvor de første møtene ble holdt. Det   første «Bethel» som ble bygget i Brochsgaten i 1887 Storsalen før    ombyggingen   i 1951 Bethel slik det så ut etter ombyggingen i 1957  Det «Nye Bethel» i Glemmengaten, innviet 28.8.1988 Storsalen i Nye Bethel
Fredrikstad Indremisjons styre i jubeleumsåret 1924  Styret i jubileumsåret 1974 Bethel IUF 50 år. Styret i jubileumsåret 1965 Søndagskolen. Birger Ottesen til venstre og Bjarne Fink til høyre Søndagskolen  i  Storsalen i Brochsgaten Søndagsskolen i Lillesalen
Det gamle   Bethelkoret med     Andreas Stene som dirigent Bethelteamet fra 1993 Fra  peisestua i Brochsgate Gutteforeningen  i1947 Gutteforeningen i bakgården Brochsgate Gutteforening fra  1974
Storsalen før    ombyggingen   i 1957 Foreningen Gamles Venn Sankoret Glimt Hovedstyret ved 75 års jubileumet Ungdomskoret TRO Bethelteamet