Meny Lukk
Fredrikstad Normisjon   Ledere:  Olav Ruud,     tlf: 905 20 716 
Glemmengaten 42,      Ole Torp          tlf: 908 31 434   
1608  Fredrikstad      
Org.nr.:990 54 4506    Regnskapsansv: Kretskontoret  
Kontonr.:1121.08.13618    Utleie og kasserer Ann Elisabeth Gudesen Torp  Tlf. 959 20 620
Vipps nr. 57515      

 

Normisjon – vårt arbeid– les mer her

Lovverk for Normisjons foreninger

NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 000 personer over hele Norge gjennom blandt annet menighetsfelleskap, foreninger, barnehager og skoler. Vi vil nå unådde og gjøre mennesker til disipler. 

ACTA – BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere 23 000 medlemmer over hele Norge som er organisert i lokale felleskap. Vi vil se grensesprengenede fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kistus. 


 

Litt historie om Bethel og Fredrikstad Normisjon

Grunnleggerne

Fredrikstad Indremisjon ble stiftet i 1874 under navnet  Fredrikstad og Glemminge Forening for den Indre misjon. Navnet ble senere forandret til Fredrikstad Indremisjon. Den 18.okt. 1874 ble den første generalforsamling avholdt, og den første bestyrelsen som ble valgt var skolelærer Præsthus, fullmektig Michelsen, byggmester Syversen, lærer Rognaas og pastor Koren. Pastor Koren var nr.1 i medlemsprotokollen.    C.F.Michelsen ble valgt til formann, noe han var i 38 år!

De første årene holdt foreningen til i Carmel i Glemmengaten. CarmelI 1874 startet foreningen Indremisjonens privatskole, og Præsthus var første lærer. Skolen fikk slik tilslutning at den allerede fra nyttår året etter hadde fire klasser med tre lærere, og elevtallet økte snart til 200. De leide lokalene ble for små, og eget skolehus ble derfor bygd på Apenesløkka, ved siden av det senere Bethel. Det nye skolehuset ble for øvrig ferdig før det nye bedehuset (Bethel) som ble bygd og innviet 25.september 1887.

 

new-4 

Det har gjennom årene vært en meget stor og aktiv møtevirksomhet knyttet til Fredrikstad Indremisjon. Fram til 1918 hadde foreningen ansvar for virksomhet på 12 bedehus, hvor de selv eide fem: Betania (Østre Fredrikstad), Ebenezer, Emmaus (Labråten), Effata (Nabbetorp), foruten Bethel. Senere ble alle disse selvstendige indremisjonsforeninger.

 

 

 

Dagens bedehus for Fredrikstad Normisjon, Bethel i Glemmengata 42, ble innviet 28.august 1988. I dag har foreningen følgende underavdelinger:  Mannsforeningen FRIM, kvinneforening, formiddagstreff, sangkoret Bethelteamet,  

Litt mer historie her …