Meny Lukk

  Steffensområdet.  Husmorskolen.

Glemmengaten-42-Ã¥r1885.jpg

Glemmengaten 42  (Trara hovedgård,   Steffensgården),  Eiere/beboere: Daniel Leegaard, trelasthandler. Julius   N. Jacobsen, trelastgrossist, brukseier, Wilhelm Alexander Steffens, skipsreder  … Mer>>

   

Steffenområde,  Husmorskolen

Nye Bethel er foreløpig et ubeskrevet blad, men tomta det er bygd på, har sin historie langt tilbake. Stedet var en husmannsplass under storgården Nygaard, som er nevnt i gamle skrifter allerede i 1535. Gården ble bebodd av adelsmenn, og var en adelig setegård fram til 1704. At gården var stor og mektig forstår vi ved bl.a. at den hadde jordgods i Tune, Rolvsøy, Onsøy og Kråkerøy foruten i Glemmen. Da Fredrikstad forstad ble opprettet i 1723 og i 1739, var mesteparten på Nygaards grunn. Oppdeling av gården ved salg begynte ikke før ut på 1800-tallet, men lenge før dette var Nygaard oppdelt i husmannsplasser, arvefestegårder og bortfestede tomter og løkker.

En av husmannsplassene var Trara. Plassen nevnes i 1748, og var før 1770 delt i nordre og søndre Trara. I 1828 ble de imidlertid forenet igjen som arvefesteeiendommer. Den første kjente husmannen var Hans Andersen, han kom til søndre Trara før 1749. På grunn av uhell med hester og fe måtte han overdra halvdelen av plassen i 1778 til en kontrollør i forstaden. Boets netto var da omtrent 50 rd. Husene var i relativt god stand, og besto av våningshus og 2 lader.

Av dyr nevnes 1 hest, 1 ku, 2 sauer og 2 lam. Senere var det noe usikkert hvem som bodde på plassen, men i 1828 ble nordre Trara og en del av søndre Trara solgt som arvefeste til kjøpmann, senere konsul Daniel Leegaard. Kjøpesummen var 300 spesidaler, og eiendommen ble i 1831 utvidet med to løkker. I 1835 ble et stykke jord, takstert til 60 spd., solgt til kolerakirkegård, og i 1849 et stykke jord til kirkegård for Forstaden, mot en godtgjørelse av 30 spd. og årlig avgift 2 spd. 60 skilling.

Ved auksjonsskjøte i 1869 overtok Otto Leegaard eiendommen etter faren, og 3 år senere ble den solgt til J.N.Jacobsen. Han hadde i 1875 en utsæd på 3 tønner. korn og 5 tønner. poteter, men ingen husdyr. I 1879 ble en andel solgt til Glemmen kommune, og resten til skipsreder, senere inkassator, W.A. Steffens. Han beholdt eiendommen fram til 1909, da ble den solgt til Fredrikstad kommune, hvor husmorskolen ble bygget.