Meny Lukk

Litt om Reidar Mikalsen

 
Reidar Mikalsen dro til sjøs som 16-åring og var ”sjømann” i halvannet før han begynte i snekker- og murerlære i Fredrikstad kommune. Der ble han i 45 år og jobbet i bygningsavdelingen som både formann og arbeidsleder inntil han gikk av som pensjonist.
Som hovedverneombud i kommunen var han en pioner i HMS arbeidets gryende start. Han var tillitsvalgt i en årrekke og har lagt bak seg en solid arbeidsinnsats med sine lune og positive lederevner.
 
I tillegg til hans innsats i Fredrikstad kommune så er det Reidar Mikalsens langvarige innsats i Fredrikstad Indremisjon (Normisjon). Helt siden Reidar Mikalsen var gutt har han hatt 
en eller annen lederoppgave tilknyttet Indremisjonens (nå Normisjons) bedehus i Fredrikstad. Hans hovedoppgave har vært tilknyttet barne- og ungdomsarbeidet. I 1949 ble han leder for gutteforeningen på Bethel, hvor det kunne være opptil 80 gutter som var samlet. Senere ble han leder i ungdomsforening som ikke var noe mindre aktiv med ulike undergrupper som for eks. ”Den gamles venn” og ”Sykehuskomiteen”. På Indremisjonens leirsted Sauevika var han leirleder i mange år.
 
Han har vært leder i hovedforeningen i tre perioder dessuten leder for musikkforeningen, medlem i Bethel-kvartetten og Bethel IUF sangkor. Han har vært søndagsskolelærer og vaktmester for lokalet Bethel har på flere måter vært et flaggskip når det gjelder kristne forsamlingshus i Fredrikstad. Det var den første menigheten som fikk peisestue (1955) og dette ble et samlingssted, ikke minst for byens ungdom. Bethel var også de som først startet med formiddagstreff, for 47 år siden. Her har Reidar Mikalsen vært leder i de sju siste årene og er det ennå.
Han har også latt seg engasjere i komiteer i forbindelse med stormøter som generalforsamlinger og ungdommens landsmøte. På kretsplan engasjerte han seg både i
yngresarbeidernes forening, som viseformann i ungdomskomiteen og som styreformann i Vestre Østfold Indremisjon. Han har talt og sunget på hundrevis av møter i bedehus og hjem og benyttes fortsatt som forkynner og sanger.