Meny Lukk
Glemmengaten 42,   Styreleder: Halvor Dystebakken,  tlf. 911 13 641 
1608  Fredrikstad   Sekretær: Karin Andersen
Org.nr.:990 54 4506   Kasserer: Britt Bodahl-Johansen
Kontonr.:1121.08.13618   Styremedlemmer: Ole Torp,   Svein Bodahl-Johansen,   Johan Fredrik Soli
    Utleie: Ann Elisbeth Torp  Tlf. 95920620

Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, 

inkludert medlemmene i Acta – barn og unge i Normisjon.

I de fleste storbyene har Normisjon egne menighetsfellesskap. Normisjon driver også en utstrakt virksomhet på bedehus og i husfellesskap.

Totalt har vi 1250 voksenfellesskap, 600 Acta-lag og 270 samarbeidsmenigheter i Den norske kirke.

Vi anser Den norske kirke som vår viktigste samarbeidspartner.

Normisjon har arbeid i 10 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Organisasjonen har om lag 30 misjonærer som driver menighetsbygging.

Normisjon samarbeider med en rekke nasjonale kirker. I tillegg driver Normisjon bistandsarbeid i samarbeid med NORAD.

Normisjon – vårt arbeid– les mer her


 

 

Litt historie om Bethel og Fredrikstad Normisjon

Grunnleggerne

Fredrikstad Indremisjon ble stiftet i 1874 under navnet  Fredrikstad og Glemminge Forening for den Indre misjon. Navnet ble senere forandret til Fredrikstad Indremisjon. Den 18.okt. 1874 ble den første generalforsamling avholdt, og den første bestyrelsen som ble valgt var skolelærer Præsthus, fullmektig Michelsen, byggmester Syversen, lærer Rognaas og pastor Koren. Pastor Koren var nr.1 i medlemsprotokollen.    C.F.Michelsen ble valgt til formann, noe han var i 38 år!

De første årene holdt foreningen til i Carmel i Glemmengaten. CarmelI 1874 startet foreningen Indremisjonens privatskole, og Præsthus var første lærer. Skolen fikk slik tilslutning at den allerede fra nyttår året etter hadde fire klasser med tre lærere, og elevtallet økte snart til 200. De leide lokalene ble for små, og eget skolehus ble derfor bygd på Apenesløkka, ved siden av det senere Bethel. Det nye skolehuset ble for øvrig ferdig før det nye bedehuset (Bethel) som ble bygd og innviet 25.september 1887.

Det har gjennom årene vært en meget stor og aktiv møtevirksomhet knyttet til Fredrikstad Indremisjon. Framnew-4 til 1918 hadde foreningen ansvar for virksomhet på 12 bedehus, hvor de selv eide fem: Betania (Østre Fredrikstad), Ebenezer, Emmaus (Labråten), Effata (Nabbetorp), foruten Bethel. Senere ble alle disse selvstendige indremisjonsforeninger.

BethelfrontDagens bedehus for Fredrikstad Normisjon, Bethel i Glemmengata 42, ble innviet 28.august 1988. I dag har foreningen følgende underavdelinger:  Mannsforeningen FRIM, kvinneforening, formiddagstreff, sangkoret Bethelteamet, Grandsing hvor besteforeldre og barnebarn er sammen. 

Litt mer historie her …