Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff

 

 Møtene begynner kl. 11.30

 
 
8. mai Olav Ruud  
11. september Morten Zakariassen  
9. oktober Åge Hunnestad  
13. november Anne Lise Dahle  
11. desember Besøk fra Haugetun  
 
 

 Bevertning og utlodning!

 
 

Kontaktperson for formiddagstreff: Johan-Fredrik Soli  Tlf. 90681984

 
 
Image00009 Image00011  Image00010