Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff

 Møtene begynner kl. 11.30

8. mai Olav Ruud
11. september Morten Zakariassen
9. oktober Åge Hunnestad
13. november Anne Lise Dahle
11. desember Besøk fra Haugetun

 Bevertning og utlodning!

Kontaktperson for formiddagstreff: Johan-Fredrik Soli  Tlf. 90681984

Image00009 Image00011  Image00010