Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff

 Møtene begynner kl. 11.30

12.september Gunnar Kinn,  tale og sang
10.oktober Runo Lilleaasen,  tale og sang
14.november Edgar Dahle og Hyttemusikken
12.desember Besøk fra Haugetun

 Bevertning og utlodning!

Kontaktperson for formiddagstreff: Johan-Fredrik Soli  Tlf. 90681984

Image00009 Image00011  Image00010