Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff

 

 Møtene begynner kl. 11.30

 
 
  10.jan.   Besøk av Arne Nyborg   Bilder og andakt
  14.febr.   Formiddagstreff med Olav Ruud og Tore Thorkildsen  
 14.mars    Steinar Riise Jenssen.   Sang og andakt.
 11.april    Gro og Jon Ekeberg   Sang og andakt.
   9.mai   Anne Brun Andersen   Andakt 
 
 

 Bevertning og utlodning!

 
 

Kontaktperson for formiddagstreff: Johan-Fredrik Soli  Tlf. 90681984

 
 
Image00009 Image00011  Image00010