Programside

 

Høsten  2018

Sept.  Dag Tid   Møtetype    Taler  Sang etc.
2. Søndag 19.00 Åpningsfest Trond Pladsen Sang av Bethelteamet
4. Tirsdag 19.00 Boliviakveld v/ Anne Sønsterud Besøk av Olga, leder for prosjekt Cochabambabarn
10. Mandag 19.00 Mannsforening Iren Almvik Meyer fra Åpent hus.  
10. Mandag 19.00 Kvinneforening Tore Thorkildsen, andakt Forteller om boken sin: «Etterkrigsbarn»
12. Onsdag 11.30 Formiddagstreff Gunnar Kinn tale og sang
15. Lørdag 16.00 Grandsing    
16. Søndag 19.00 Søndagsmøte Anne Brun Andersen Sang av Johan Fredrik Soli og Halvor Dystebakken
23. Søndag 19.00 Søndagsmøte Bjørn Sverre Kolshus Sang av Olav Ruud
           
Okt.          
8. Mandag 19.00 Kvinneforening Asbjørg og Charlott Godhet – i ord og toner.
8. Mandag 19.00 Mannsforening Johan Fredrik Soli Et streif gjennom Israels historie,  Israel – hva nå?
10. Onsdag 11.30 Formiddagstreff Runo Lilleaasen tale og sang
13. Lørdag 16.00 Grandsing    
14. Søndag 19.00 Lovsangskveld   med Bethelteamet  
21. Søndag 19.00 Søndagsmøte Gunnar Navestad Sang av Asbjørg Brunstad
28. Søndag 19.00 Søndagsmøte Sverre Fjeldberg  
           
Nov.          
3. Lørdag 16.00 Grandsing    
4. Søndag 19.00 Søndagsmøte Svein Høiden  
12. Mandag 19.00 Høstbasar Svein Helge Rødahl Skjeberg mannsmusikk
13. Tirsdag 19.00 Høstbasar   Betlehem musikkforening
14. Onsdag 11.30 Formiddagstreff Edgar Dahle Hyttemusikken
14. Onsdag 19.00 Høstbasar Avslutning, trekning Bethelteamet
18. Søndag   IKKE MØTE    
24. Lørdag 16.00 Grandsing    
25. Søndag 19.00 Sangkveld med Olav Ruud  
           
Des.          
7. Fredag 19.00 «Lovsång i Jultid» Lars Mörlid og Peter Sandwall  
10. Mandag 19.00. Mannsforening Nils Tore Andersen  
10. Mandag 19.00 Kvinneforenig Olav Ruud Sangaften
12. Onsdag 11.30 Formiddagstreff Besøk fra Haugetun  
28. Fredag 17.00 Familiejueltrefest