Programside

 

Våren 2018

Jan.  Dag Tid   Møtetype    Taler  Sang etc.
8  Man  19.00  Kvinneforeningen  Iren Almvik Meyer  Forteller fra «Åpent Hus»
8  Man  19.00  Mannsforeningen  Ole Jacob Ihlebæk «Kunst og kunst fru Blom»
10  Ons  11.30  Formiddagstreff  Arne Nyborg  Tar oss med til turisthyttene i Norge!
14  Søn  18.00  Årsfest m/middag. Påmelding  Svein Helge Rødahl  Allsang, utlodning, kveldstanker
         Karl-Erik Sonesson, sang  
20  Lør  16.00  Grandsing    
21  Søn  19.00  Søndagsmøte  Bjørn Sverre Lie  Sang av Johan Fredrik og Halvor
27  Lør  11.00 –  Misjonsbasar  Siste nytt fra Nepal  Salg av lodd, årer, kaker, vafler, kaffe, pølser saft, m.m.
           Salg av varer fra våre samarbeidsland
     13.00  Strikkeprodukter stilles ut  Siste nytt fra Nepal  Åresalg
     16.00  Hovedtrekning    
28  Søn  18.00  Inspirasjonskveld  Gunnar Navestad  Nepalnytt. Fellessang. Bevertning. Misjonskollekt.
Feb.          
4  Søn    Årsmøte    Medlemsmøte med årsmøtesaker
10  Lør  16.00  Grandsing    
12  Man  19.00  Mannsforening  Tore Krogstad  «Sykehus før og nå»
12  Man  19.00  Kvinneforening  Anne Brun Andersen  » Gud og Allah, samme Gud ? «
14  Ons  11.30  Formiddagstreff  Olav Ruud og Tore Thorkildsen  
25  Søn  19.00  Søndagsmøte  Sverre Fjeldberg  
Mar.          
    3  Lør  16.00  Grandsing    
    4  Søn  19.00  Søndagsmøte  Per Morten Wiig  Tale og sang
   11  Søn    Haugetunmøte    
   12  Man  19.00  Mannsforening  Per Eriksen  «Bibelen som ærlighetsdokument»
   12  Man  19.00  Kvinneforening  Torbjørn Greipsland  Kåserer om boken «Helt til jordens ende» 1000 norskamerikanske misjonærer
   14  Ons  11.30  Formiddagstreff  Steinar Riise Jenssen  Sang og andakt
   17  Lør  16.00  Grandsing    
Apr.          
7  Lør  16.00  Grandsing    
7  Lør    Regionens årsmøte på Bethel    
9  Man  19.00  Mannsforening  Knut Erling Johansen  «Påskens mysterium»
9  Man  19.00  Kvinneforening  Lisa Holm Johansen  «Fellesskapet Taize»
11  Ons  11.30  Formiddagstreff  Gro og Jon Ekeberg  Sang og andakt
15  Søn  19.00  Sangkveld  Bjørn Olav Andersen  Bethelteamet
22  Søn  19.00  Søndagsmøte  Harald Peter Stette  
28  Lør  16.00  Grandsing    
29  Søn  19.00  Søndagsmøte  Gerd Dahlman Johansen  Sang av Liv og Asbjørg
Mai          
9  Ons  11.30  Formiddagstreff  Anne Brun Andersen  Andakt
13  Søn  19.00  Søndagsmøte  Gunnar Navestad  
14  Man  19.00  Kvinneforening   Jon Olsen, Bjørg Skollevold  Våren i ord og toner
27  Søn  19.00  Søndagsmøte  Morten Zakariassen  

Velkommen til våre møter!