Startside

 

 Møteprogram….

24.febr. kl.19.00     Finn Olav Myhre
 

 

3.mars kl.19.00

Morten Zakariassen

Grandsing

En hyggelig form for trosopplæring!

Vi synger enkle sanger, leker og har hobbyaktiviteter, der de voksne kan hjelpe til. Det serveres boller, kaker, saft og kaffe, i et uformelt miljø. 

Neste møte trykk her….

 
 

Okhaldhunga Times

Februar 2019

 
Agenda 3.16
 
Dagens bibelord  <<her!
 
Normisjon.no les mer
Normisjon Østfold <<
 
Sauevika<<<
 
Misjonsbasar. 

Det arrangeres misjonsbasar for Normisjonsforeningene i Sarpsborg lørdag 9. mars kl.12.00-16.00 på Betlehem, Borgen.

Hauge-arrangement  i Fredrikstad i April 2019 
 
Region årsmøte i Halden 30.mars