Startside

 Møteprogram….

 

23.sept. kl.19.00

Bjørn Sverre Kolshus

Sang Olav Ruud


Mandag 8.okt. kl.19.00

 Asbjørg og Charlott i ord og toner!


Mandag 8.okt. kl.19.00

Johan Fredrik Soli. Israel – hva nå?


Onsdag 10.okt. kl.11.30

Besøk av Runo Lilleaasen.

Tale og sang

Grandsing

En hyggelig form for trosopplæring!  

Vi synger enkle sanger, leker og har hobbyaktiviteter, der de voksne kan hjelpe til.  Det serveres boller, kaker, saft og kaffe, i et uformelt miljø.

Neste møte trykk her….

 

Program høsten 2018 her<<<

 
 
Dagens bibelord  <<her!
 
 

Normisjon.no les mer<< her

Velkommen til Normisjon Østfold <<

 


 Okhaldhunga Times

Juni 2018-


Sauevika